Stormarkskolens regelsæt omfatter:

 

Alkohol:

Eleverne må ikke indtage alkoholiske drikke i skoletiden, ved elevfester, ved elev-forældrefester, ved featureafslutningsfester, på ekskursioner, på hytteture o.l..

 

Rygning:

Antallet af elever som ryger skal gennem holdningsbearbejdning begrænses.
Eleverne på Stormarkskolen skal undervises i farerne ved aktiv og passiv rygning.
Eleverne har krav på et røgfrit miljø, og et miljø der ikke har lugtgener fra rygning.

 

 
 

Stormarkskolens etiske regler omkring brug af IT:

 
 
 
 

 

 

  1. Almindelige love og regler om ophavsret skal overholdes af brugerne. Du må kopiere billeder og tekst fra nettet til privat brug i dine skoleopgaver.

  2. Brugerne af computerne har selv ansvaret for egne handlinger også økonomisk. Det gælder både ved overtrædelse af ophavsretten og ved materielle skader.

Vedrørende kommuníkation via nettet :

  1. Alle skal overholde god netetik.

 

Mobiltelefoner:

Skolebestyrelsen har vedtaget et sæt principper for elevernes brug af mobiltelefon i skoletiden.

Principper vedrørende elevers brug af mobiltelefon på Stormarkskolen.

Mobiltelefoner må ikke være tændt og ikke benyttes i løbet af skoledagen - herunder SFOtiden*.

Reglen gælder såvel på som uden for skolens område.

Hvis en elev benytter mobiltelefonen i strid med ovenstående, vil telefonen straks blive inddraget og afleveret på kontoret, hvor den vil kunne afhentes af elevens forældre næste skoledag.

Skolebestyrelsen vil opfordre forældrene til elever på Stormarkskolen til at medvirke til, at eleverne får gode vaner i forbindelse med brug af mobiltelefon. Samtidig henledes opmærksomheden på, at skolens telefon kan benyttes af elever og forældre, hvis der opstår et pludseligt behov for kontakt mellem hjem og skole.

Skolens ledelse kan i særlige tilfælde give dispensation fra ovenstående efter anmodning fra en af skolens medarbejdere eller elevens forældre.

*Ved skoledag og SFOtid forstås den tid, hvor eleverne er engageret i aktiviteter, der vedrører skolen – herunder pauser, hytteture, lejrskoler etc.

Princippet træder i kraft 1. december 2006 og afløser tidligere vedtagne princip af 30. september 2005