På Stormarkafdelingen arbejder vi ud fra værdier om, at alle mennesker skal mødes lige og med respekt.

Vi arbejder med det enkelte barns muligheder frem for begrænsninger.

Vi ønsker et læringsmiljø, hvor faglighed og social trivsel går hånd i hånd, og hvor eleverne oplever, at de voksne lytter til dem.

Derved håber vi at kunne opfylde skolens vision om, at alle går fløjtende til og fra skole.

Undervisningens organisering:

Undervisningen på Stormarkafdelingen er organiseret ud fra princippet om holddeling på alle årgangene/ årgangsteam/ afdelingsteam.

Holddelingsprincippet bliver praktiseret i dansk, matematik og engelsk. Der er desuden, i de praktisk musiske fag på mellemtrinet, holddeling på tværs af årgangene. 
Holddelingen sker på baggrund af pædagogiske principper i samråd og samarbejde med vores læringscenter som består af faglige vejledere, praksisvejledere, LKT-personale og andre ressourcepersoner.