Generelt om Stormarkskolen:

Stormarkskolen blev grundlagt i 1902. Skolen hed den gang Abildtorpe Skole og lå på det areal,

vi i dag kender som Stormarkskolen.

Ca. 1924 flyttede man til den nuværende skole med bygningen af den skolebygning, vi kalder ”Dukkehuset”.

Siden da har Stormarkskolen udviklet sig i takt med både tid og børnetal,

så vi i dag råder over ca. 4500 m² undervisningslokaler.

 
Pr. 1.august 2008 ændrede Stormarkskolen status til en afdelingskole under Nordvestskolen
med navnet Stormarkafdelingen

Fysisk er skolen opdelt i fire bygninger:

  • førnævnte ”Dukkehus”, hvor læseklinikken og billedkunst  holder til.

  • SFO bygningen
  • ”den nye Indskolingsbygning”, hvor indskolingsklasserne 0.-3.klasse holder til.

  • hovedbygningen med forhal, gymnastiksal og faglokaler til hjemkundskab, håndarbejde, it, fysik/kemi og biologi samt klasselokaler i tre etager. 

Stormarkskolens klasselokaler har en gennemsnitsstørrelse på  48 m².

Klasserne er placeret under hensyntagen til den afdelingsopdelte skole.

  • ”Dukkehuset”                  Læseklinikken og 9.4

  • ”Den nye Indskolingsbygning”       0. - 3. klasse

  • Stuen, hovedbygn.          4. + 5. klasse

  • 1. sal, hovedbygn.           6. +  7. klasse

  • 2. sal, hovedbygn.           8. +  9. klasse