• ikon
  Jesper Neumann den 05-10-2016
  Til orientering.

  Venlig hilsen
  Jesper Neumann
  Orientering om udpegningen af distriktschefer og souschefer.
   
  I forbindelse med behandlingen af ny skole- og dagtilbudsstruktur har direktionen vurderet, at der er behov for en hurtig proces omkring udpegning af hhv. distriktschefer og souschefer i de nye distriktsledelser.  Udpegningen sker med forbehold for og under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse af strukturforslaget.
   
  Processen kan sidestilles med de seneste ændringer i strukturen på bl.a. skoleområdet, hvor besættelse af stillingerne skete efter samme model, så lederne ikke skal søge deres egne stillinger, men at besættelse sker ved interne rokeringer.
   
  Udpegningen sker med baggrund i, at direktionen mener, at vi har det antal kvalificerede ledere, som skal medvirke til at implementere og sikre drift og udvikling i den nye struktur.
  Processen er indledt med dialog med sektorchefer, skoleledere samt områdekoordinatorer i Dagtilbud – i alt 10 chefer/ledere.
  Disse drøftelser er afsluttet i dag og det er igennem forløbet bliver mere og mere tydeligt, at vi har brug for at se på ledelsesteamene i distriktet og ikke kun udpegning af distriktschef.
   
  Jeg har derfor i dag udpeget to distriktschefer og to souschefer i de to distriktsledelser.
   
  For distrikt Øst er
  •                          skoleleder Henrik Andreasen udpeget til distriktschef og
  •                          skoleleder Carsten Løye, Søndre skole er udpeget til souschef.
  For distrikt Vest er
  •                          sektorchef Annette Rasmussen for dagtilbud udpeget til distriktschef og
  •                          skoleleder Jesper Neumann er udpeget til souschef.
   
  I forhold til den understøttende enhed, som er beskrevet i strukturforslaget er
   
  • sektorchef Lotte Christensen og
  • souschef Michael Vinter Hansen det fremtidige ledelseshold her.
   
  Ledelsesholdet vil blive samlet så hurtigt som muligt umiddelbart efter den politiske behandling af forslaget og herefter går den øvrige dialog- og udpegningsproces i gang på resten af skole- og dagtilbudsområdet. Forventet udpegning og udmelding er her den 31. oktober 2016.
   
  Det har ikke været muligt at placere sektorchef Bjarne Voigt Hansen i den kommende distriktsledelse. Der er p.t. drøftelser med Bjarne V. Hansen om, hvor han eventuelt kan se sig selv i Lolland Kommune.
   
  Med venlig hilsen
  Thomas Knudsen
  Kommunaldirektør
   
  Der henvises til det reviderede forslag til ’Kloge Investeringer’, som ventes at blive vedtaget af Byrådet den 13. oktober.
  Procesplanen er formidlet til MellemMED1 på dets møde 26. september 2016, hvor referatet kan findes på intra.
   
 • ikon
  Jesper Neumann den 03-10-2016
  Vedlagt Nordvestskolenyt oktober kvartal.

  venlig hilsen

  Jesper Neumann
 • ikon
  Jesper Neumann den 02-10-2016

  Til orientering. Bilaget vedlagt
  venlig hilsen Jesper Neumann

  Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 29-09-2016

  Fraværende: Søren Blumensaadt, Eric Steffensen

  Enkelte ændringer fremført af C og Ø er indarbejdet i beslutningsoplægget der i revideret form blev

  udleveret på mødet. Herudover blev følgende ændret:

  På side 6 under distriktsledelsen: Ordet daglig pædagogisk ledelse ændres til pædagogisk ledelse.

  På side 6 under ledelsesstruktur fjernes teksten bilag 1.

  På side 7 under udskoling anføres: Der sker en overordnet optimering af ressourceanvendelsen i

  distriktets udskoling under distriktsledelsens ansvar.

  På side 8 under ressourcetildeling til dagtilbud på side 8 anføres: Belastningsgraden er fastsat med

  virkning pr. 1.1.2017.

  Styrelsesvedtægterne og ressourcetildeling vil blive optaget på selvstændige sager på næste udvalgsmøde.

  Revideret beslutningsoplæg

Ingen aktuelle nyheder
 • 24-10-2016
  14:15-15:00
  Sygeprøve ·
  1
 • 24-10-2016
  15:15-17:45
  Skole-hjemsamtaler i 7.d · 7DST
  1
 • 24-10-2016
  15:15-18:00
  Skole-hjemsamtaler i 7.d · 7DST
  1
 • 26-10-2016
  15:15-17:30
  Skole-hjemsamtaler i 7.d · 7DST
  1
 • 26-10-2016
  15:15-17:45
  Skole/hjemsamtaler · 7EST
  1
Ingen aktuelle nyheder
Ingen aktuelle nyheder

Besøgstæller

470268